Moja firma w zamian za wniesiony wkład finansowy dołączyła  w roli Wspólnika do działającej spółki pod nazwą  „Pracownia Nowych Technologii” sp. z o.o. wydobywającej kryptowaluty  w której Inwestor otrzymuje udział w zyskach z jej działalności.

Zysk z inwestycji będzie realizowany poprzez wydobycie kryptowaluty oraz jej zbycie.

Prognozowana stopa zwrotu z inwestycji to około 50%-100% w skali roku.

Inwestycja jest zaplanowana w taki sposób, aby w perspektywie dwóch lat zapewnić Wspólnikom zwrot z zainwestowanego kapitału oraz ponadprzeciętne zyski. Inwestor ma możliwość wyjścia z inwestycji w dowolnym momencie zachowując przy tym prawo do zwrotu zainwestowanej kwoty wraz z odsetkami od niej.

Pracownia Nowych Technologii zaprezentowała Kontenerowe Centrum Obliczeniowe, będące pierwszą tego typu mobilną kopalnią kryptowalut w Polsce

To autorski projekt PNT, który od początku do końca, czyli od projektu po realizację i wyposażenie został wykonany przez spółkę. Urządzenie jest niemal w pełni automatyczne. Jego parametry regulować można zdalnie przy wykorzystaniu połączenia internetowego. Dla utrzymania odpowiednich dla funkcjonowania koparek warunków wewnątrz urządzanie wyposażone zostało w inteligentny system wentylacji, czujniki temperatury i wilgotności. W środku znajdują się 162 komputery typu Antminner S9 o łącznej mocy obliczeniowej dla BTC wynoszącej 2200 Th/s, co oznacza że przy obecnej rentowności wydobycia urządzenie jest w stanie wykopać 15 BTC miesięcznie.

W ciągu roku kontener zużyje około 2,2 GWh , czyli wartość porównywalną do rocznego zużycia energii elektrycznej w 1100 gospodarstwach domowych!

Budując kontener Pracownia Nowych Technologii stworzyła specjalnie zaadaptowaną do funkcjonowania koparek przestrzeń, która może zostać umiejscowiona w dowolnym miejscu. Dla górników oznacza to otwarcie szeregu nowych możliwości, m.in. przeniesienia kopalni na zewnątrz i zmiany miejsca jej usytuowania w przypadku znalezienia miejsca z tańszym źródłem prądu lub wystąpienia innych okoliczności zmuszających do zmiany lokalizacji.

Obecnie spółka produkuje Kontenerowe Centra Obliczeniowe jedynie na własne potrzeby. W przyszłości planowane jest stopniowe, a z czasem nawet kilkukrotne zwiększenie mocy obliczeniowej. Aby zapewnić stałe możliwie najtańsze źródło prądu docelowo spółka chce  postawić kilka takich kontenerowych kopalni bezpośrednio przy odnawialnych źródłach energii czyli elektrowni wiatrowych, będących także własnością spółki. Tym samym z części zużywanej przez kontener energii spółka uzyska przychody o około 20% wyższe niż cena energii jaką uzyskiwała wcześniej w wyniku jej dalszej odsprzedaży.


  • Posiadamy, także własne “koparki” oparte o najnowsze karty graficzne firm:  Nvidia i AMD. Początkowa inwestycja to dwie takie maszyny o łącznej mocy : dla algorytmu Ethash około 210 mh/s , a dla algorytmu Equihash około 2800 h/s. W przyszłości planowane są kolejne zakupy:


Decydując się na własną „koparkę” czyli zaawansowany komputer obliczeniowy musimy pamiętać o następujących rzeczach:

– stałe łącze internetowe i dostęp do całodobowej energii elektrycznej to podstawa

– nie jest to inwestycja o stałej stopie zwrotu z powodu zmieniającej się trudności wydobycia a także cen kryptowalut

– musimy być przygotowani, że kwota zainwestowana w „koparki” zwróci się dopiero po minimum roku czasu, a obecnie może to być jeszcze znacznie dłużej

– z racji dużych wahań cenowych kryptowalut optymalnym rozwiązaniem jest gromadzenie wykopanego „urobku” w oczekiwaniu na możliwie  jak najwyższą nas satysfakcjonującą cenę (nigdy nie sprzedajemy kryptowalut przy głębokiej korekcie cenowej)

–  z uwagi na znaczący koszt wydobycia kryptowalut czyli zużywaną energię elektryczną najlepiej mieć inne stałe źródło dochodu, aby właśnie z niego opłacać bieżące koszty eksploatacji, ponieważ nie zawsze cena kryptowaluty w danym momencie będzie nas satysfakcjonowała

– bardzo dobrym rozwiązaniem jest także zapewnienie odpowiednio klimatyzowanego pomieszczenia bowiem „koparki” z racji wykonywanych skomplikowanych obliczeń za pomocą kart graficznych wytwarzają dość sporo ciepła.